Welkom!

Op Tweede Paasdag 18 april 2022 is er een bijzonder concert in de Orgelpromenade in de Hooglandse Kerk.

Willeke Smits bespeelt het De Swart Van Hagerbeer-orgel in een integrale uitvoering
van de Triosonates BWV 525-530 van J.S. Bach

Tijd: 16.00u
Vrije gift na afloop

Giften voor de instandhouding van de serie zijn welkom
op NL78 INGB 0000 0418 78 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leiden
onder vermelding van: Orgelpromenade