Welkom!

Van harte welkom bij de Orgelpromenade van de Hooglandse Kerk.

25 juni Adriaan Hoek (W)
23 juli Pieter Dirksen (SH)
30 juli Jamie de Goeij (SH)
6 augustus Manuel Tomadin I (SH)
13 augustus Malcolm Archer UK (W)
27 augustus Erik-Jan Eradus (W)
3 september Willeke Smits (SH) CD-presentatie

Tijd: 13.30 – 14.15u
Vrije gift na afloop (vanaf €5,=)

W = Father Willis-orgel, SH = De Swart Van Hagerbeer-orgel

Giften voor de instandhouding van de serie zijn welkom
op NL78 INGB 0000 0418 78 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leiden
onder vermelding van: Orgelpromenade